+33 (0)9 75 85 06 46


Privacy

Persoonlijke gegevens Uit het Frans vertaald ter informatie
In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Liberté" n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van alle persoonlijke gegevens die u op deze site achterlaat. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via onderstaande gegevens. Bovendien verbinden wij ons ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van deze informatie te vrijwaren en met name om te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of meegedeeld aan derden, natuurlijke of rechtspersonen.