+33 (0)9 75 85 06 46


Legal terms and conditions

Uit het Frans vertaald ter informatie

Eigenaar van de website les-combres.fr

Yves en Véronique MICHIELS-CAUCHIE
Les Combres
Route des Combres 1183
07140 MALBOSC - FRANKRIJK
+33 (0)9 75850646
contact@les-combres.fr

Informatie op onze website les-combres.fr
De informatie op onze site is louter informatief. Het bestaan van een link van deze site naar een andere vormt geen validatie van de genoemde site of de inhoud ervan. Het is aan de gebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, meningen en andere aanbevelingen van deze derden. Elke link naar onze site moet vooraf door ons worden goedgekeurd.

Annuleringsvoorwaarden

  • Indien de huurder minimaal 2 maanden voor de geplande aankomstdatum annuleert, ontvangt de huurder het volledige bedrag terug.
  • Indien de huurder tussen 2 en 1 maand voor de geplande aankomstdatum annuleert, zal de verhuurder 50% van het betaalde bedrag terugbetalen.
  • Bij annulering 1 maand of minder voor de geplande aankomstdatum behoudt de verhuurder het volledige betaalde bedrag.
  • Voor een reservering gemaakt 1 maand of minder voor de geplande aankomstdatum, zal de restitutie totaal zijn voor elke annulering binnen 48 uur van de reservering.
    Na deze termijn blijven de betaalde bedragen verschuldigd.


Copyright
De website dient te worden beschouwd als één geheel. De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd of doorgegeven. Alle elementen waaruit deze site bestaat (teksten, berichten, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, merken, geluiden, video, software, plannen, namen, diverse creaties en beschermbare werken, databanken, enz.), evenals de site zelf, zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website les-combres.fr, met uitzondering van elementen die door externe medewerkers zijn gecreëerd die hun auteursrecht niet hebben overgedragen. Elke reproductie, weergave of verspreiding, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van het geheel of een deel van de inhoud van deze site op welke drager of met welk procedé dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden.

Webmaster
Copyright © 2023 door SoWeDo.